Sjörgråområdets Stugförening bildades i början av 70-talet. Vi är totalt 32 hushåll/medlemmar i föreningen. Husen ligger i två områden med anslutning till varandra. Det är 16 hus i vardera Södra och Norra Stugområdet. Våra områden ligger utmed Ljusnans strand med badbryggor, båtplatser och grillplats med vacker hälsingeskog som omger oss.

I föreningen finns allt från hushåll som vistas i sina stugor året runt till de som i huvudsak vistas i området under sommarhalvåret. 

Två gånger om året träffas vi alla för städdagar med obligatorisk närvaro. Vi har gemensam lunchpaus då vi grillar korv och fikapaus på eftermiddagen. Vid dessa tillfällen kan vi passa på att träffas för att lära känna varandra och ha trevligt tillsammans.

I samband med höstens städdag har vi också föreningens årsmöte.

Föreningens bankgiro är 5002-2367.